Home > Contoh Surat Urusan STNK

Contoh Surat Urusan STNK

SURAT KUASA

 

Syaya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama           : (pemilik kendaraan)

Alamat         :

 

Memberikan kuasa kepada

Nama          : Maswan Kemit

Alamat        : Jl. Delman Utama nomor 52 Kebayoran Lama Utara Jakarta Selatan

Jabatan      : Direktur CV. KEMIT JAYA

Pengurusan perpanjangan stnk tahunan kendaraan bermotor roda 4 di Samsat wilayah hukum polda metro jaya dengan Identitas kendaraan sebagai berikut

No. Polisi             : B 2774 SBC

Merk/Type            : Toyota

Jenis/Model          : Minibus

Tahun                   : 2018

Warna                  : hitamtih

No. Rangka          : xxxxxxxxxx

No. Mesin            : xxxxxxxxxxxxx

Demikian surat kuasa ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

  

                                                        Jakarta 18 Janwari 2018

 

Yang memberi kuasa                         Yang menerima kuasa

 

 

H. Hanafi                                                 Maswan Kemit

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SURAT KUASA

 

Syaya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama           : (pemilik kendaraan)

Alamat         :

 

Memberikan kuasa kepada

Nama          : Maswan Kemit

Alamat        : Jl. Delman Utama nomor 52 Kebayoran Lama Utara Jakarta Selatan

Jabatan      : Direktur CV. KEMIT JAYA

Pengurusan perpanjangan stnk 5 tahunan kendaraan bermotor roda 4 di Samsat wilayah hukum polda metro jaya dengan Identitas kendaraan sebagai berikut

No. Polisi             : B 23 SBC

Merk/Type            : Toyota

Jenis/Model          : Minibus

Tahun                   : 2018

Warna                  : hitamtih

No. Rangka          : xxxxxxxxxx

No. Mesin            : xxxxxxxxxxxxx

Demikian surat kuasa ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

  

                                                        Jakarta 18 Janwari 2018

 

Yang memberi kuasa                         Yang menerima kuasa

 

 

Rosalinda                                                Maswan Kemit

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SURAT KUASA

 

Syaya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama           : (pemilik kendaraan)

Alamat         :

 

Memberikan kuasa kepada

Nama          : Maswan Kemit

Alamat        : Jl. Delman Utama nomor 52 Kebayoran Lama Utara Jakarta Selatan

Jabatan      : Direktur CV. KEMIT JAYA

Pengurusan perpanjangan stnk dan balik nama  kendaraan bermotor roda 4 di Samsat wilayah hukum polda metro jaya dengan Identitas kendaraan sebagai berikut

No. Polisi             : B 2774 SBC

Merk/Type            : Toyota

Jenis/Model          : Minibus

Tahun                   : 2018

Warna                  : hitamtih

No. Rangka          : xxxxxxxxxx

No. Mesin            : xxxxxxxxxxxxx

Demikian surat kuasa ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

  

                                                        Jakarta 18 Janwari 2018

 

Yang memberi kuasa                         Yang menerima kuasa

 

 

H. Hanafi                                                 Maswan Kemit

 

 

 

 

SURAT KUASA

 

Syaya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama           : (pemilik kendaraan)

Alamat         :

 

Memberikan kuasa kepada

Nama          : Maswan Kemit

Alamat        : Jl. Delman Utama nomor 52 Kebayoran Lama Utara Jakarta Selatan

Jabatan      : Direktur CV. KEMIT JAYA

Pengurusan perpanjangan stnk ganti warna  kendaraan bermotor roda 4 di Samsat wilayah hukum polda metro jaya dengan Identitas kendaraan sebagai berikut

No. Polisi             : B 2774 SBC

Merk/Type            : Toyota

Jenis/Model          : Minibus

Tahun                   : 2018

Warna                  : hitamtih

No. Rangka          : xxxxxxxxxx

No. Mesin            : xxxxxxxxxxxxx

Demikian surat kuasa ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

  

                                                        Jakarta 18 Janwari 2018

 

Yang memberi kuasa                         Yang menerima kuasa

 

 

H. Hanafi                                                 Maswan Kemit

 

 

 

 

SURAT KUASA

 

 


 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

 

Nama          : FAJAR ADHIYAT

Alamat        : PONDOK AREN INDAH B.2/12, RT.05/07.

                     PONDOK AREN, PONDOK AREN TANGSEL

 

 

Memberi kuasa kepada,

 

Nama                    : CHERY PRATAMA HARAHAP

Alamat                  : LOR PANCUR DALAM NO 14  BLW

 

Untuk pengurusan MUTASI kendaraan bermotor di instansi terkait dengan data-data sbb :

 

No. Polisi             : B 1556 RU

Merk/Type            : BMW

Jenis/Model         : MOBIL PENUMPANG

Tahun                   : 1992

Warna                   : ABU-ABU METALIK

No. Rangka          : BB79584

No. Mesin             : 33027144

 

Demikian surat kuasa ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

 

 


 

                                                   Jakarta, 30 SEPTEMBER 2017

Yangmenerimakuasa,                               Yang memberi kuasa,    

 

 


 (                               )                            (                                 )
--------------------------------------------------------------------------

  

 

SURAT KUASA

 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

 

Nama                   : Suryati

Alamat                  : kp. Rawa rt 003/005 pondok pucung pondok aren

No. KTP               : 3674034706700016

No. Telp                : 0813-1060-0302

 

Selaku ahli waris sesuai perjanjian pembiayaan konsumen No. 20-011-14-05901 dengan PT. Summit Oto Finance

Memberi kuasa kepada

 

Nama                    : Iwan Irawan

Alamat                  : Jl. Hidup Baru III no. 21

No. KTP                : 3174070906770004

 

Khusus untuk mengambil/menerima BPKB berikut faktur yang dijaminkan pada PT. Summit Oto Finance dengan data sebagai berikut :

 

Atas Nama          : SURYATI

No. Polisi             : B 6151 WLQ

No. Rangka         : MH31PA004EK590671

No. Mesin           : 1PA591041

 

Demikian surat kuasa ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 

 

 

      Yang memberi kuasa                         Penerima Kuasa

 

==================================

 

 

 

SURAT KUASA

 

    

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama                    : DR DINA AKMALIA

Alamat                  : JL. RAYA JATIMAKMUR NO 2 RT 002

                               RW 020 JATIMAKMUR

 

Memberi kuasa kepada,

 

Nama                    : MOCH. ILHAM FAUZY

Alamat                  : JL. PENINGGARAN BARAT NO 54 RT 12 RW 11

 

Untuk pengurusan PENULISAN BPKB kendaraan bermotor

di samsat dan instansi terkait dengan data-data sbb :

 

No. Polisi             : B 1198 KBG

Merk/Type         : TOYOTA

Jenis/Model       : SEDAN

Tahun                   : 2007

Warna                   : HITAM

No. Rangka         : MR053BK4079002386

No. Mesin           : 2AZE043448

 

Demikian surat kuasa ini kami buat dengan sebenarnya dan

untuk di pergunakan sebagaimana mestinya

 

SURAT PERMOHONAN BLOKIR PAJAK

PROGRESIF

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTOH SURAT KUASA PENGURUSAN PERPANJANGAN STNK

 

SURAT KUASA

 

 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama                    : XXXX (Pemilik kendaraan)

Alamat                  :

 

Memberi kuasa kepada,

 

Nama                    : Maswan Kemit

Alamat                  : Jl. Delman Utama no. 52 Kebayoran lama Utara

Untuk pengurusan Balik nama Kendaraan Bermotor di Samsat

dan Instansi terkait dengan data-data sbb :

 

No. Polisi             :

Merk/Type            :

Jenis/Model          :

Tahun                   :

Demikian surat kuasa ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

 

         

                                                         Jakarta, _______2017 

 Yang menerima kuasa,                    Yang      memberi kuasa,             

 

 

 

 

 

   (                      )                        (                   )                             

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

SURAT PELEPASAN HAK


Yang Bertanda Tangan Di bawah :

 

Nama                                   : Johannes Setiadharma
Jabatan                                : Finance Director
Alamat                                 : Jl. Alexindo Pondok Ungu, Kel. Medan 

                                             Satria, Kec. Medan Satria, Bekasi
    

 

(Selanjutnya disebut Pihak Pertama)

Dengan Ini menyatakan Bahwa Mobil kami dengan Data – Data

Sebagai berikut :

Merk/Type                             : Yamaha
Warrna                                  : Hitam
No. Polisi                              : B 3166 KBG
No BPKB                              : H-11418793
Tahun                                    : 2011
No. Rangka                           : MH314D204BK122216
No. Mesin                              : 14D-1122111
Atas Nama                           : PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA

Telah kami jual ( Pindah tangan ) Kepada,

Nama             : Setiawan
Alamat           : Cempaka Putih Barat XIRT.008RW.004,         

                        Kel. Cempaka Putih Barat, Kec. Cempaka Putih,   

                        Jakarta Pusat

(Selanjutnya disebut Pihak Kedua)

Dengan di tanda tangani nya surat pelepasan hak ini maka

pihak pertama telah melepaskan hak kepada pihak kedua, oleh

karena nya segala akibat hak dan kewajiban yang timbul sesudah

nya menjadi tanggung jawab pihak kedua.

Demikian Surat Pelepasan Hak ini kami buat dengan sebenar – benar nya.

 

Bekasi, 08 Februari 2017


Johannes Setiadharma
(Finance Director)

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 SURAT PERNYATAAN BPKB HILANG

 

 

SURAT PERNYATAAN

 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

 

------     Nama                          :  Alradhi Jerichosakti

Tempat/Tgl lahir           :  Jakarta, 01 Oktober 1993

Jenis Kelamin              :  Laki – Laki

Agama                         :  Islam

Pekerjaan                    :  Pelajar/Mahasiswa

Kewarganegaraan         :  Indonesia

Alamat                        : Jl. Delman Indah III RT.002 RW.011,

                                     Keb. Lama Utara Kec. Kebayoran

                                    Lama, Jakarta Selatan

Bahwa Saya selaku pemilik atas kendaraan

Honda GL 15A1RR MT, Nopol : B 3677 SDV,

Tahun 2012, Warna Hitam Abu - abu,

Noka : MH1KC3116CK171668,

Nosin : KC31E1171496

dengan ini menyatakan bahwa atas BPKB motor Honda

GL 15A1RR MT tersebut yang masih teratas nama

Sulaiman telah diketahui hilang pada tanggal 3 Juni

2017 di dalam perjalanan (tercecer) dan atas Barang

atau surat yaitu BPKB tersebut tidak dalam proses

gadai, jaminan ataupun juga hutang piutang kepada siapapun juga.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar –

benarnya tanpa ada paksaan dari pihak lain dan saya dalam

keadaan sehat jasmani  dan rohani dan tidaka  adanya

pengaruh ari pihak manapun serta dapat saya pertanggung

jawabkan secara hukum yang berlaku. ----------------------

 

 

 

 

                                                                                                        Jakarta, 29 Juli 2017

                                                                                                                   Yang membuat

 

 

birojasa-stnk.com